Verkiezing Mooiste Kersthuis van Oosteinde en De Wolden!


Op dinsdagavond 21 december 2021 vertrekt de jury onder leiding van de kerstman om alle verlichte huizen van Oosteinde te beoordelen. Het mooiste verlichte huis verdient een prachtige wisselbeker van de jury. Opgave is niet nodig, zorg dat je 21 december ’s avonds de lampjes aan hebt, dan komt de jury vanzelf langs.

De winnaar uit Oosteinde maakt daarna ook kans op het mooiste kersthuis van De Wolden! We zijn namelijk benaderd door de redactie van weblog-dewolden.nl. Hen leek het leuk om de wedstrijd uit te breiden naar heel De Wolden. Samen met initiatiefnemer Benny Spin is Mike Cremers de drijvende kracht om het dit jaar naar heel De Wolden te trekken. Opgave hiervoor is niet nodig. Een onafhankelijke jury gaat op pad om de keuring te doen. Deze uitslang wordt o.a. bekend gemaakt op www.weblog-dewolden.nl.

Oosteinde straalt!
Welke inwoner van Oosteinde zouden wij dit jaar volgens jou in het zonnetje moeten zetten? Lid of geen lid, dat maakt niet uit. Dat kan iemand zijn die iets vervelends heeft meegemaakt, veel voor anderen heeft betekend of een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op welk vlak dan ook. Je kunt nog voor 14 december 2021 zijn/haar naam en adres doorgeven aan info@bvoosteinde.nl.

Omschrijf in maximaal twee zinnen waarom deze persoon een kerstattentie verdient. Dan komt het bestuur vlak voor kerst namens Buurtvereniging Oosteinde een attentie bezorgen.

BVO Agenda
Onderstaande agenda wordt elke nieuwsbrief bijgewerkt en staat ook op www.bvoosteinde.nl.
• 21 december 2021: Verkiezing Mooiste Kersthuis van Oosteinde (na 20:00 uur)
• 7 januari 2022 Kaartavond, klaverjassen of jokeren, 20:00 uur Kolonie (onder voorbehoud)
• 22 januari 2022 Pubquiz en jaarvergadering, 20:00 uur Kolonie
• 4 februari 2022 Kaartavond, klaverjassen of jokeren, 20:00 uur Kolonie
• 4 maart 2022 Kaartavond, klaverjassen of jokeren, 20:00 uur Kolonie
• 1 april 2022 Kaartavond, klaverjassen of jokeren, 20:00 uur Kolonie
• 26 mei 2022: Fietstocht op Hemelvaartsdag
• 24, 25 en 26 juni 2022 ZOMERFEEST OOSTEINDE

Sinterklaas optocht 13 november

Nog een paar nachtjes en dan is het weer zover! Sinterklaas komt aan in Ruinerwold. Dit jaar gaan we de Sint welkom heten in de vorm van een hele lange optocht zowel door Ruinerwold als door Oosteinde! Trek je mooiste (verkleed)kleren aan en zoek een mooi plekje langs de route. De Sint en zijn pieten starten in Oosteinde om 14.00 uur, en zullen rond 14.30 uur in Ruinerwold aankomen. Check de kaart voor de route! Lees verder

Verslag van Vrouwen van nu Oosteinde op 27 oktober

Woensdag 27 oktober konden wij eindelijk weer beginnen met onze ledenavonden. De voorzitter kon weer 32 dames welkom heten en onze gastspreker Huite Zonderland. Ook een bijzonder welkom voor twee gasten deze avond, hopelijk worden het leden in de toekomst. We begonnen de avond met enkele mededelingen. Ook hadden we een jubilaris dit jaar. Marian Blom was 25 jaar lid en werd gehuldigd. Na de pauze kreeg dhr. Huite Zonderland het woord. Lees verder

Vervanging AED’s in Ruinerwold/Berghuizen/Oosteinde staat op stapel


Omdat een drietal AED’s in de dorpen Ruinerwold, Berghuizen en Oosteinde toch vervangen moet worden, wil het bestuur van de Stichting AED Ruinerwold e.o. inventariseren waar in het werkgebied nog meer AED’s aan vervanging toe zijn of waar nieuwe gedacht zijn.

Volgens voorzitter Sienette van het Hof is het altijd handig en financieel voordeliger om samen op te trekken. “De drie AED’s hadden vorig jaar eigenlijk al vervangen moeten worden, maar dat werk niks door corona. Het gaat om apparaten die buiten hangen en voor iedereen bereikbaar zijn. Je kunt de batterijen wel vervangen en dan werken ze wel weer, maar ze worden niet goedgekeurd. Het zijn medische apparaten. Ik wil de verantwoordelijkheid niet dragen dat een AED ineens misschien niet meer werkt”, stelt Van het Hof vast.

Een groot project
Via-via heeft ze gehoord dat er ook elders in woonwijken Ruinerwold initiatieven zijn om een AED aan te schaffen en te plaatsen. “Tevens zou het mooi zijn als er een AED bij museumboerderij De Karstenhoeve komt. Ik hoop er één groot project van te kunnen maken, dan kunnen we samen fondsen aanschrijven. Daarbij wil ik ook weer trainingen geven, zodat meer mensen met de AED om kunnen gaan.”

Op dit moment zijn er in het gebied vier AED’s beschikbaar. De drie eigen AED’s die bij de dorpshuizen hangen en één AED’s van Re3Com. De laatste AED wordt door de stichting beheert.

Graag komt de stichting in contact met andere initiatiefnemers en sponsoren voor dit project. Ook voor verdere informatie kan contact gezocht worden met Sienette van het Hof, 06-27895527 of mailen naar s.vanhethof@acrium.nl
Bron: Peter Nefkens

Presentatie resultaten van de enquête Dorpsvisie Oosteinde

Op 27 september heeft de Belangenvereniging in Oosteinde, in dorpshuis de Kolonie, een presentatie gegeven over de resultaten van de enquête Dorpsvisie Oosteinde. De voorzitter Joost Kaper geeft een terugkoppeling en toelichting op de diapresentatie over de resultaten van de enquête. Belangrijk(st)e constatering: De inwoners van Oosteinde geven een 8,3 voor het wonen in Oosteinde, 98% vindt het fijn om hier te wonen en 93% voelt zich veilig. Lees verder

Benefietconcert voor restauratie orgel Blijdenstein

Op zondag 17 oktober om 15:00 uur vindt het benefietconcert plaats voor de restauratie van het orgel van de kerk in Blijdestein. Het Van Oeckelenorgel is het grootste muziekinstrument van het dorp Ruinerwold. Het orgel dateert van 1872 en is na 150 jaar aan een grondige restauratie toe. Harry Bosma spelt met een trio collega muzikanten in de kerk op Blijdenstein beroemde filmmuziek.

Uitnodiging presentatie enquête Dorpsvisie Oosteinde

Geachte bewoners van Oosteinde,

De Belangenvereniging Oosteinde wil jullie uitnodigen om aanwezig te zijn bij de presentatie over de uitkomst van de enquête Dorpsvisie Oosteinde.
Dit overleg is op maandag 27 september om 20.00 uur in dorpshuis de Kolonie

Graag ontvang ik, via mail of telefoon, een bevestiging van je aanwezigheid.
Heb je, vermeende, corona klachten blijf dan thuis en meldt je af.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Rapportage activiteiten afgelopen jaar
4. Financieel overzicht afgelopen jaar
5. Presentatie en vervolgstappen resultaten enquête Dorpsvisie
6. Trekking prijzen
7. Rondvraag

Met vriendelijke groet,
Secretaris Belangenvereniging Oosteinde

Sjoerd Meijer
telefoon: 06 57193323
e-mail adres: belangenvereniging.oosteinde@gmail.com