Oud Papier

De data ophalen oud papierĀ 2021 zijn:

30 januari
27 februari
27 maart
24 april
22 mei
19 juni
24 juli
28 augustus
25 september
25 september
23 oktober
27 november
08 januari 2022

Met vriendelijke groet,
Namens OBS de Wezeboom
De ouderraad