Sultansmeer

sultansmeer

Deze plas ligt in een rustige omgeving in een WMD waterwingebied en is ontstaan als gevolg van vroegere turfwinning.

Het sultansmeer is, evenals als de andere trekgaten in de omgeving van Ruinerwold, ontstaan in de laatste ijstijd. Bij alle meren ligt of lag er aan de zuid-oostkant een berg zand die vermoedelijk met grof geweld uit het meer gekomen is tijdens die laatste ijstijd. Toen deze ijstijd zo’n 10.000 jaren geleden ten einde liep, ontstonden z.g. pingo’s. Dat zijn heuvels boven een groeiende laag ijs. Door de druk van het ijs werd de laag grond opgestuwd en het ijs kwam aan de oppervlakte.

Na het ontdooien bleef er een meer over, omgeven door een ringwal. In de eeuwen daarna vond er veenvorming plaats. Weer veel later kwamen onze voorouders hier en trokken een veenbodemlaag uit die pingo’s. Het delven van veen was honderden jaren een lucratieve bezigheid omdat het in de vorm van turf de belangrijkste beschikbare brandstof was. Na afgraven of wegbaggeren van het veen werd de grond geschikt gemaakt voor landbouw, maar in laag gelegen gebieden bleven er vaak grote veenplassen (trekgaten) over.