De Boer op het Oosteinde

 

De boerderijen in Oosteinde waren vroeger meestal gemengde bedrijven.

Het grasland lag voor en achter  de boerderij en op enkele hoger gelegen percelen werd  koren of aardappels verbouwd.

De meeste boeren van het Oosteinde hadden enkele percelen bouwland in Ruinen.

koeienstal oud

Koestal in de zestiger jaren.

Tegenwoordig liggen alle percelen rondom de boerderij en zijn ze door de verkaveling groter geworden. Voor de boeren is dat makkelijker werken. De melkkoeien komen nu nog minder buiten.

stal 2015

ligboxen stal 2015

 

Agrarische Ondernemers van Oosteinde.  ( melkveebedrijven mits anders vermeld ).             April 2015.

D. Bijker.     G. Westert.     H. Wever.     J. Hekman.

M. Zandstra.     H. Wind.     P. vd Pol.     J.W. v Beek.

J.R. Remmelts.

E. Versteeg.     L. Steenbergen.     A. Snijder.

Gebr. ten. Klooster.

J.W. Pol.     A. Wesseling.     E. vd Linde.     A.J. Benak.

L. Nijmeijer. Gebr.Hoorn.

J. Remmelts.     H. Zanting.      H. Olie.     Gebr. Drost.     Kl. Schaapman.

J. Noordhuis.     Fr. Krale.     M.Meijer.     (vleeskoeien)

J. van Dijk.     J. Oetsen.     (jongvee opfok)

G. Figeland.     J. Westenbrink.     (schapenhouderij)

T. Blaauw.     (paardenhouderij)