Belangenvereniging Oosteinde

De Belangenvereniging Oosteinde is op 19 december 1979 opgericht met als doel het algehele woon- en leefklimaat in het dorp Oosteinde in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Op 22 maart 2011 is dit formeel vastgelegd in statuten in een verenigingsakte.

De Belangenvereniging Oosteinde vergadert eens per 2 maanden, waarvan het verslag op Oosteinde.info wordt gepubliceerd. Eens per jaar is er een open ledenvergadering waar geheel Oosteinde bij uitgenodigd is.

Heeft u iets dat ons dorp aangaat? Al uw vragen, ideeën, initiatieven en knelpunten kunt u melden bij de secretaris van de Belangenvereniging Oosteinde via belangenvereniging.oosteinde@gmail.com .

Samenstelling bestuur Belangenvereniging Oosteinde
Het bestuur van de Belangenvereniging Oosteinde bestaat uit een dagelijks bestuur van onafhankelijke leden en heeft daarnaast vertegenwoordigers van verenigingen die actief zijn in Oosteinde als leden. Zij zijn afgevaardigd zolang zij deel uitmaken van de betreffende vereniging.

Onafhankelijke leden:

Joost Kaper voorzitter lid sinds 2017
Sjoerd Meijer secretaris lid sinds 2005
Louis van ’t Zand penningmeester lid sinds 2011

 

Leden die verenigingen in Oosteinde vertegenwoordigen:

Edwin Weide Dorpshuis De Kolonie lid sinds 2013
Ridy v.d. Vegt NBvP vrouwen van nu lid sinds 2017
Menso van Duinen Speeltuinvereniging lid sinds 2020
Vincent de Gooijer Buurtvereniging Oosteinde lid sinds 2019
Henriët Luten Ouderraad OBS De Wezeboom lid sinds 2019