Gemeente De Wolden sluit 2023 met een positief financieel resultaat

Het college van B&W heeft de jaarrekening 2023 en het jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente in 2023 het geld heeft uitgegeven.

Positief resultaat
Gemeente De Wolden sluit 2023 af met een positief resultaat van ruim 3,2 miljoen euro. Een groot gedeelte hiervan valt te verklaren door de uitgekeerde OekraĆÆnegelden. Daarnaast heeft de landelijke overheid meer geld aan de gemeente uitgekeerd dan verwacht.

Een terugblik
In de gemeente gebeurt veel. De viering van het 25-jarig bestaan, alle initiatieven rondom Initiatiefrijk De Wolden en ook de activiteiten in het kader van het culturele jaar (Wiede Wold) zijn mooie voorbeelden. Eind 2023 is het Wolderhuus opgeleverd. Op het gebied van woningbouw is gezorgd voor een versnelling van het woningbouwproces. Daarnaast zijn er voldoende woningbouwplannen in beeld om te voldoen aan de ambitie. In elk dorp is een woningbouwinitiatief. In het kader van duurzaamheid is onder meer de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen aan bod gekomen. Ook is het Drentse Fixteam succesvol in huizen aan de slag geweest om te verduurzamen. Er is zelfs een wachtlijst inmiddels. Daarnaast zijn 450 lantaarnpalen voorzien van ledlampen. Er was aandacht voor plattelandsontwikkeling: De Wolden helpt agrariƫrs waar ze kan. Bijvoorbeeld is er een agrarisch contactpersoon aangesteld en zijn diverse subsidies verstrekt uit het Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw. Ook is het aantal uitkeringen verder gedaald. Dit komt mede door een goed draaiende economie, maar ook door de ondersteuning vanuit de gemeente.

Jaarverslag
Er is veel gebeurd het afgelopen jaar, slechts een aantal punten benoemen als hierboven doet geen recht aan wat er allemaal bereikt is. Iedereen kan alles nalezen in het jaarverslag van de gemeente. De volledige jaarstukken en het jaarverslag worden binnenkort gepubliceerd in de agendastukken voor de gemeenteraad voor de vergadering van 27 juni 2024. De jaarrekening en het jaarverslag zullen worden vastgesteld tijdens deze gemeenteraadsraadsvergadering.