Vrouwen van Nu Oosteinde Jaarvergadering 23 Maart 2022

We waren dit jaar voor het eerst weer bij elkaar en de avond stond in het teken van de Jaarvergadering. Het verslag van 23 oktober 2021 werd voorgelezen. Na de ingekomen stukken werd het Jaarverslag 2021 voorgelezen.

Het financieel jaarverslag werd in orde bevonden. Na vele mededelingen vond de bestuursverkiezing plaats. Er zijn geen veranderingen. Daarna werd onze jubilaris, Femmie Meijer in het zonnetje gezet. Alweer 50 jaar is zij lid van onze vereniging en dit werd beloond met het Korenaartje, oorkonde en een bloemetje. Van Harte Gefeliciteerd! Na de rondvraag werd er een ouderwets gezellig spelletje Bingo gespeeld met leuke prijsjes. Iedereen ging huiswaarts met een mooie roos, omdat we na zo’n lange tijd weer bij elkaar konden zijn.