Presentatie resultaten van de enquête Dorpsvisie Oosteinde

Op 27 september heeft de Belangenvereniging in Oosteinde, in dorpshuis de Kolonie, een presentatie gegeven over de resultaten van de enquête Dorpsvisie Oosteinde. De voorzitter Joost Kaper geeft een terugkoppeling en toelichting op de diapresentatie over de resultaten van de enquête. Belangrijk(st)e constatering: De inwoners van Oosteinde geven een 8,3 voor het wonen in Oosteinde, 98% vindt het fijn om hier te wonen en 93% voelt zich veilig.

Aandacht wordt gevraagd voor nieuwe duurzame woningbouw, verkeersoverlast door zware voertuigen en te hard rijden, meer fiets- en voetpaden, natuur en uitbreiding en verbreding van activiteiten in dorpshuis de Kolonie.

Het bestuur heeft gemeend dat er voorlopig geen werkgroep wordt gestart voor de woningbouw, wordt daar in de komende tijd wel actie op gevraagd zal dit alsnog opgepakt worden.

De volgende acties met ambitie worden opgepakt mits daar inwoners bij betrokken willen worden:
Uitbreiding voorzieningen, buurthuis, café, winkelfunctie.
Lid van de werkgroep Anne Marie, actiehouder is Edwin.
Verkeersveiligheid & fiets- en voetpaden.
Leden van de werkgroep Claudia, Noëlle en Rianne, actiehouders Menso, Henriët en Louis.
Aandacht voor duurzaamheid & natuur.
Lid van de werkgroep Sjoerd, actiehouder Vincent.
Aandacht voor verbreding activiteiten.
Lid van de werkgroep Anne Marie, actiehouders Vincent en Edwin.

Aan het einde van de vergadering worden de lootjes van de prijswinnaars getrokken.
De winnaars, Hennie Burgwal, Alie Hilberts en Anne Marie Verkade zijn de winnaars. Zij kunnen bij een zelf gekozen winkel of bedrijf in Oosteinde de prijs van € 50,- verzilveren.