Uitnodiging presentatie enquête Dorpsvisie Oosteinde

Geachte bewoners van Oosteinde,

De Belangenvereniging Oosteinde wil jullie uitnodigen om aanwezig te zijn bij de presentatie over de uitkomst van de enquête Dorpsvisie Oosteinde.
Dit overleg is op maandag 27 september om 20.00 uur in dorpshuis de Kolonie

Graag ontvang ik, via mail of telefoon, een bevestiging van je aanwezigheid.
Heb je, vermeende, corona klachten blijf dan thuis en meldt je af.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Rapportage activiteiten afgelopen jaar
4. Financieel overzicht afgelopen jaar
5. Presentatie en vervolgstappen resultaten enquête Dorpsvisie
6. Trekking prijzen
7. Rondvraag

Met vriendelijke groet,
Secretaris Belangenvereniging Oosteinde

Sjoerd Meijer
telefoon: 06 57193323
e-mail adres: belangenvereniging.oosteinde@gmail.com