Stremming Schoolstraat in Oosteinde

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders gaat Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde op dinsdag 25 mei starten met herstraatwerkzaamheden in de Schoolstraat in Oosteinde. In de periode van 25 mei tot en met 25 juni zullen de rijbaan en het trottoir tussen de Wolddijk en het speelveld met pannakooi volledig worden herstraat.

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluiting uit te kunnen voeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zullen de herstraatwerkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.

Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 a 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingsroutes worden aangegeven.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.