Rioolwerkzaamheden Oosteinde, gewijzigde planning

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders zou Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde op 8 maart starten met rioleringswerkzaamheden in de Schoolstraat in Oosteinde. Deze planning is gewijzigd. De werkzaamheden aan de Schoolstraat starten op 1 maart 2021. De werkzaamheden zullen naar verwachting gereed zijn op vrijdag 16 april.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven. Nadere informatie kan worden verkregen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.