Riolerings- en herstraatwerkzaamheden De Wolden

In opdracht van het college van B&W start Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde in januari 2021 met rioleringswerkzaamheden op drie locaties in De Wolden. Hierbij worden bestaande vuilwaterriolen vervangen en zullen nieuwe hemelwaterriolen worden aangelegd. Het aanwezige straatwerk zal na de rioleringswerkzaamheden in noodbestrating worden teruggebracht. Hierna krijgt het straatwerk enkele weken de tijd om na te zakken.

Na enkele weken nazakken wordt het straatwerk opnieuw aangebracht in het definitieve verband. Hierbij worden de betreffende wegen 100% herstraat.

Schoolstraat in Oosteinde
Het betreft het gedeelte tussen de Wolddijk en speelveldje met de pannakooi.
•In de periode van maandag 8 maart tot en met vrijdag 23 april wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Hierop worden de bestaande straatkolken aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd net buiten de rijbaan en het voetpad. Het is echter nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten.
•In dezelfde periode worden enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het bestaande vuilwaterriool.
•In de periode van maandag 3 mei tot en met vrijdag 18 juni wordt dit deel van de Schoolstraat volledig herstraat, inclusief naastgelegen voetpad.

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluitingen uit te kunnen voeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden zowel de rioleringswerkzaamheden als de herstraatwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 á 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingsroutes worden aangegeven.

Door (weers) omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.