Dorpsvisie Oosteinde, vul de enquête in

Beste inwoners van Oosteinde, Met deze enquête wil Belangenvereniging Oosteinde een beeld krijgen van uw ervaringen, wensen en ideeën over het wonen en leven in Oosteinde. Net als in 2010, wil Belangenvereniging Oostende graag weten hoe u over ons dorp denkt! Dit beschrijven we in de nieuwe dorpsvisie, die de komende tien jaar richting geeft aan de activiteiten van Belangenvereniging Oosteinde. Door deze enquête in te vullen bepaalt u mede wat hier in komt te staan.

En dat heeft zin! In de bijlage ziet u de resultaten van de vorige dorpsvisie, waarvoor de inwoners van Oosteinde ook de thema’s hebben bepaald. Zoals u kunt lezen is een groot gedeelte succesvol gerealiseerd.

Deelname aan de enquête kan volledig anoniem of u kunt uw gegevens achterlaten, bijvoorbeeld als u kans wil maken op één van de drie prijzen t.w.v. €50,-, te besteden bij een van de ondernemers in Oosteinde. En voor alle duidelijkheid: ook dan worden uw antwoorden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet herleidbaar bij de resultaten gepresenteerd.

Resultaten worden bekend gemaakt tijdens jaarvergadering van 8 maart 2021 in De Kolonie. Zet de datum alvast in uw agenda!

Alvast bedankt voor uw medewerking. Uw mening telt!

https://forms.gle/bp9pAf2nCdX7U8GQ9