Data ophalen oud papier

Beste bewoners, hierbij krijgen jullie de data van het ophalen van het oud papier voor het hele jaar. Wilt u uw container voor 8.30 uur aan de weg zetten. (met het handvat naar de straat) Wilt u losse dozen zoveel mogelijk in pakketten aan elkaar binden. De opbrengst van het oud papier is bestemd voor OBS de Wezeboom.

De data voor oud papier 2021 zijn de volgende zaterdagen:
30 januari
27 februari l
27 maart
24 april
22 mei
19 juni
24 juli
28 augustus
25 september
25 september
23 oktober
27 november
08 januari 2022

Met vriendelijke groet,
Namens OBS de Wezeboom
De ouderraad