In de kern van ons dorp staat ons dorpshuis “De Kolonie”.

Dorpshuis De Kolonie

“De Kolonie” staat aan de Hesselterweg 13 en is voor iedereen binnen (en buiten) onze kern te huur

voor € 10,- per uur, ook is het mogelijk voor 1 euro een kopje koffie of thee te zetten.

Het dorpshuis wordt door vrijwilligers onderhouden en beheerd. Het wordt op dit moment verhuurd aan:

GGD Drenthe met het consultatiebureau en seniorenzorg, door de gemeente als stembureau en door particulieren

Wilt ook u eens gebruik maken van uw dorpshuis De Kolonie ?

U kunt dan contact opnemen met mevr. Ida Keizer tel 481610, voor informatie en reservering.