Procedure voor benoemen leden belangenvereniging Oosteinde             

Aanpassing van de 1e afspraken in onze vergaderingen van 14 maart en 16 mei 2012 waar we hebben afgesproken om binnen het bestuur de bestuurssamenstelling van de Belangenvereniging tot een zo evenwichtig mogelijke verdeling van taken te komen en bij bestuurswisselingen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn.

 

Op dit moment bestaat het bestuur van de Belangen vereniging Oosteinde uit onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van verenigingen die actief zijn in Oosteinde.

 

De samenstelling van het bestuur van de Belangen vereniging bestaat nu uit:

 

Leden die verenigingen in Oosteinde vertegenwoordigen:

Ridy v.d. Vegt  –           NBvP vrouwen van nu, lid sinds 2017

Carola Mulder –             Speeltuinvereniging, lid sinds 2018

Joost Kaper –               Ouderraad school de Wezeboom, lid sinds 2017

Edwin Weide –              Buurtvereniging, lid sinds 2013

Sjoerd Meijer –              Dorpshuis de Kolonie, lid sinds 2005

 

 

Onafhankelijke leden:

Jan Roelof Remmelts,  lid sinds 2011

vacature,                      lid sinds

Louis van ’t Zand,         lid sinds 2011

 

Voorzitter:                    Jan Roelof Remmelts

Penningmeester:           Louis van ‘t Zand

Secretaris:                    Sjoerd Meijer

 

De Belangen vereniging is sinds 22 maart 2011 formeel een vereniging vastgelegd in een acte.

In de acte van de vereniging staat in artikel 9 aangegeven waar de samenstelling van het bestuur aan dient te voldoen.

Samenstelling bestuur, 2018

 

Rooster voor aftredend / herbenoembaar lid.

Jan Roelof Remmelts, voorzitter, aftredend 2021.

Louis van ’t Zand, penningmeester, aftredend 2019.

 

 

Aftredend gelijk aan bestuursfunctie van vereniging.

Ridy v.d.Vegt

Carola Mulder

Joost Kaper

Edwin Weide

Sjoerd Meijer