Hieronder de notulen van de vergadering van de Belangenvereniging;

Not verg 9 sept 2019