Mooi gebaar!

Mooi gebaar!

5 oktober a.s. is de jaarlijkse Perenpluk in Ruinerwold. Net als de afgelopen jaren doen wij, Lions Meppel Zuidwest Drenthe, hieraan mee en gaan de door ons geplukte stoofperen naar de voedselbank.

Daarnaast verkópen wij stoofperen; voor 5 euro een emmer vol! De verkoopopbrengst gaat volledig naar de Fleur Bloemen Stichting.

De Fleur Bloemen Stichting stelt zich ten doel pestgedrag onder kinderen/jongeren tegen te gaan door pesters bewust te maken van de mogelijke gevolgen van pestgedrag. Dit doet de stichting vooral door het geven van presentaties op scholen.

Steun jij de Fleur Bloemen Stichting door een emmer stoofperen te kopen? Laat me dat dan even weten. Alvast bedankt!

Fleur Bloemen Stichting

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst