Hierbij de notulen van de vergadering

Not verg 8 juli 2019