De notulen van de vergadering:

Not verg 13 mei 2019