Berichtgeving: inzameling textiel per direct geëindigd

Beste inwoner van Oosteinde,

Vanaf heden is per direct de inzameling van textiel door en voor OBS De Wezeboom gestopt. De inzameling gebeurde onder coördinatie van het Leger des Heils, dat hierop inmiddels moest toeleggen. Zij zijn daarom gestopt met het inzamelen via tussenpersonen en doen dit alleen nog zelf via eigen inzameling.

Voor OBS De Wezeboom betekent dit dat hiermee ook een bron van inkomsten is beëindigd. Jaarlijks zijn er gelukkig diverse acties waaraan u nog wel mee kunt doen. We blijven ook gewoon maandelijks het oud papier ophalen.

Mocht u textiel voor de ophaalronde van juni hebben opgespaard, dan zijn er diverse plekken waar u deze zelf kunt inleveren: zo staan er o.a. containers bij de rotonde, de Coöp in Ruinerwold en Ruinen.

Wij danken u hartelijk voor het inzamelen gedurende al die tijd en het daarmee ondersteunen van onze dorpsschool!

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad van OBS De Wezeboom