De Notulen van de vergadering:

Not verg 11 maart 2019