Kaartclub Oosteinde zoekt kaarters (55+) Deze kaartclub bestaat al vele jaren. Onze laatste kaartplek was café Oosteinde. Helaas gaat deze sluiten. We hebben een nieuw plek kunnen vinden. We gaan voortaan kaarten bij dorpshuis Buddingehof. Elke vrijdagmiddag kaarten we van half 2 tot half 5. De eerste kaartmiddag is 14 september. We zoeken mensen die kunnen Basteneren / Klaverjassen.

Voor inlichtingen/ opgave bij
Ridy van der Vegt: telefoon 482341
Klaas Kreuze: telefoon 481779