Ondernemer in Oosteinde?

Dan nodigt de Belangenvereniging Oosteinde je graag uit voor Ontmoet Oosteinde” op 26 mei 2018, van 11.00 tot 16.00 uur!

Je krijgt de kans om je in of om De Kolonie presenteren, zodat de (nieuwe) inwoners van Oosteinde kunnen ervaren wat er allemaal voorhanden is in ons dorp!

Ontmoet Oosteinde is voor zowel de ondernemer als voor de inwoner en kan alleen iets beteke-nen als beiden actief meedoen!

Geef je daarom uiterlijk op maandag 2 april 2018 op via het bijgevoegde aanmeldformulier!

Ontmoet Oosteinde – DEF

REACTIEFORMULIER OTMOET OOSTEINDE

Naam:

Telefoonnummer:

Emailadres:

o Ja, ik doe graag mee met Ontmoet Oosteinde op 26 mei 2018

Om te inventariseren welke ruimte we nodig denken te hebben, hebben we de volgende vragen:

Ik heb een voorkeur voor een plek:

o Binnen in De Kolonie

o Buiten (bijv. op het schoolplein)

o Geen voorkeur

Ik wil gebruik maken van een:

o Tafel (alleen binnen)

o Kraam

o Een andere opstelling:

o Ik regel zelf mijn opstelling, namelijk:

Ik heb nog een opmerking of een vraag:

Stuur uiterlijk 25 maart 2018 een mail naar ontmoet.oosteinde@hotmail.com of lever het in bij een van de contactpersonen