BELANGENVERENIGING  OOSTEINDE

De belangenvereniging Oosteinde nodigt alle inwoners van Oosteinde van harte uit voor de openbare bestuursvergadering op

12 maart 2018 om 20.00 uur in ons dorpshuis de Kolonie.

Het bestuur wil deze avond een terug koppeling geven op de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn besproken en de acties die in 2018 uitgevoerd gaan worden.

 

  1. Vaststellen agenda.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Aanleg fietspad langs de Koekangerweg.
  4. N375, Duurzaam Veilig, oversteek Berghuizen.
  5. Opzetten facebook pagina.
  • Ontmoet Oosteinde op 26 mei.
  1. Terugkoppeling bezoek delegatie B&W op 22 januari.
  2. Notulen vergadering 8 januari 2018.
  3. Financiën verslag 2017.

 

Hopelijk tot ziens op 12 maart.

uitnodiging openbare bestuursvergadering 2018