Zaterdag 10 februari 2018 is voor het 2e jaar oprij een oud ijzeractie georganiseerd door de belangenvereniging en speeltuinvereniging “Oenze Speulplekke” te Oosteinde.

Ook dit jaar hebben veel buurtgenoten uit Oosteinde en Ruinerwold, agrariërs, sportverenigingen uit nabijgelegen dorpen oud ijzer, elektrische apparaten e.d. ingezameld.

Door het enthousiasme van zoveel mensen is er veel oud ijzer opgehaald.

De commissieleden hebben besloten om een jaarlijks vervolg te geven aan deze actie. Volgend jaar zal op zaterdag 9 februari 2019 wederom een oud ijzeractie plaats vinden.

Wij willen iedereen langs deze weg hartelijk bedanken voor de hulp die we hebben mogen ontvangen.

Bedankt

Belangenvereniging en Speeltuinvereniging “Oenze Speulplekke”