De aanleg van het fietspad langs de Koekangerweg krijgt al vorm en wordt zichtbaar.

Alle bomen die op het tracé van het fietspad staan vanaf Oosteinde tot aan de Wold AA zijn verwijderd en de bomen die blijven staan zijn beschermd om beschadigingen te voorkomen.

Over de sloot bij de NAM locatie is de fietsbrug neergelegd, zie foto.

De planning is dat deze week het grondwerk gereed komt, mits de weersomstandigheden dit mogelijk maakt.

Vanaf half januari zal gestart worden met betonstorten voor het fietspad, ook dit weer mits de weersomstandigheden het toelaten en de temperatuur boven de 5˚C is.

Als alles meezit kan het fietspad eind februari in gebruik worden genomen.