“In het dorpshuis hebben we een activiteitenruimte, maar die gebruiken we ook als opslagplaats. Met een nieuwe berging kunnen we de ruimte gebruiken waarvoor hij is bedoeld.”

“Met de opknapbeurt willen we dorpshuis De Kolonie representatiever maken om meer mensen binnen te krijgen. Daarnaast willen we meer activiteiten organiseren,” vertelt voorzitter Sjoerd Meijer.

Energieneutraal
“Toen we veel vocht in de berging ontdekten, was dat het beginpunt om na te denken over een renovatie van het gebouw.” De berging is nu 12 vierkante meter, straks 40 vierkante meter. “We hebben de asbesthoudende dakplaten op de aanbouw al verwijderd. Ook wilden we het pand energieneutraal maken. Dus we hebben zonnepanelen geplaatst.”

Betere toegang
“Ook willen we beter toegankelijk zijn voor mindervaliden, ouderen en mensen met kinderwagens. De GGD Drenthe zit hier met het consultatiebureau en ouderenzorg, maar we hadden erg veel drempels. Die hebben we weggehaald. Verder zijn we bezig de toegang te verbeteren door de deuren elektrisch bedienbaar te maken.”

Investeren
Onder andere de knutselclub maakt gebruik van het dorpshuis in de kern Oosteinde. “Ook kaarten er mensen en is er wekelijks het consultatiebureau van de GGD Drenthe. Daarnaast vinden er vergaderingen plaats van verschillende belangen- en buurtverenigingen. En sommige mensen vieren hun verjaardag hier. Maar er zijn te weinig activiteiten voor mindervaliden en ouderen. Daar willen we wat aan doen. Zo denken we aan computerlessen. Maar we moeten eerst investeren voordat we mensen wat kunnen bieden. Het dorpshuis wordt dus letterlijk en figuurlijk aantrekkelijker.”

Vrijwilligers
Vrijwilligers onderhouden en beheren het dorpshuis. “In de zomer leggen we de basis voor de nieuwe berging. Na de vakantie metselt een aannemer de muren. Tijdens Burendag op 23 september zetten we de deuren open zodat iedereen kan zien dat het dorpshuis is veranderd. Tijdens deze open dag zijn er ook lokale ondernemers. Zo kan iedereen met elkaar en het vernieuwde dorpshuis kennismaken.”

Het Oranje Fonds steunt met een financiële bijdrage van € 7.500,=. Dat bedrag gaat naar het opknappen, uitbreiden en verbeteren van het pand.