Geachte bewoners Koekangerweg en andere belangstellenden,

Namens de gemeente mag ik u uitnodigen voor de 2e informatieavond voor het fietspad langs de Koekangerweg.

Op 30 mei heeft de gemeente een inloopavond in Oosteinde gehouden voor de aanleg van het fietspad langs de Koekangerweg.
Tijdens deze avond is afgesproken om in juli nogmaals bij elkaar te komen om de varianten te bespreken voor het gedeelte aan te leggen fietspad op het gedeelte tussen de Wold Aa en de Weidenweg in Weerwille.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 25 juli a.s. om 20.00 uur in dorpshuis de Kolonie.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Meijer
secretaris Belangenvereniging Oosteinde
tel. 06 57 19 33 23.