Rieka opende deze avond , onze laatste avond van dit seizoen. Een woord van welkom voor alle dames en een bijzonder woord van welkom voor Anneke Brouwer van de Hersenstichting.

Daarna deed Rieka een terugblik naar de laatste activiteiten. Zoals het bezoek bij Pandriks brood, de koffie ochtend met Marieneke Ganzinga en de busreis naar Twente.

Enkele mededelingen zoals:

De Provinciale jaarvergadering op 25 april in Westerbork. Wie heeft er zin om mee te gaan.

De agrarische dagen oktober 2017 gaan door. We gaan een bezoek brengen aan de Noordoostpolder.

De boerderijen dag op 29 juli. Wie wil mee helpen graag opgeven bij Mina.

De jaarlijkse fietstocht op 15 juni en de avondfietstochten in mei/juni/juli/augustus.

Na de pauze kreeg Anneke Brouwer het woord. In haar inleiding vertelde ze verpleegkundige was en gewerkt had in een ziekenhuis, verzorgingstehuis. En nu werkzaam in de Thuiszorg. Geheugen en dementie had haar interesse.

In haar lezing vertelde ze wat de hersenstichting doet: Onderzoek, Voorlichting , Bevorderen en samenwerking.

Aan de hand van een power point presentatie nam ze de volgende aspecten door van het Geheugen en Dementie en gaf hier uitleg over.

* Het geheugen: Het vermogen om informatie op te slaan en om het terug te halen.

* Waar ligt het geheugen.

* Hoe werkt het.

* Hoe kun je goed onthouden.

* Hoe houd ik gezonde hersenen.

* Wie vergeet dingen, helaas jong en oud.

* Waarom vergeten mensen wat.

Als laatste vertelde ze over Dementie.

Dementie is een verzamelnaam van aandoeningen waarbij het vermogen om te denken, te leren, en te begrijpen achter uit gaat (cognitief vermogen)

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (geheugenverlies enz)

Elke vorm van Dementie is verschillend en verloopt anders.

Na dit leerzame verhaal werd ze door Rieka bedankt .

Verder wenste ze een ieder wel thuis en een mooie en warme zomer toe

Ook was er deze laatste avond een kleine tentoonstelling in de zaal te zien. Allerlei werkstukken van de brei, quilt groep waren te bewonderen. Zelfs al een grote gehaakte deken.

De leesgroep had de boeken neergelegd die ze hadden gelezen.