Agenda jaarvergadering Belangenvereniging Oosteinde d.d. 20 maart 2017 om 20.00 uur in de Kolonie

1. Vaststellen agenda.

2. Toelichting op de plannen en mogelijkheden voor aanleg van het fietspad langs de Koekangerweg bespreken.

* de bewoners langs de Koekangerweg krijgen een persoonlijke uitnodiging

3. Korte pauze.

4. Mededelingen.

* Aftredende leden, Jeanet van den Pol en Bert Nieuwenhuis

* Nieuw lid, Ben Holtrop

* Stand van zaken aanleg glasvezelkabel in pilotgebied

5. Ingekomen stukken.

* Mail van 7 maart, van speeltuinvereniging de Woldklimmers, Sinterklaasintocht

* Mail van 9 maart, uitnodiging informatiebijeenkomst visie N375

6. Bezoek delegatie B&W op 1 februari.

7. Notulen vergadering 9 januari 2016. (bijgevoegd)

8. Dorpsvisie, stand van zaken.

* toelichting van de werkgroepen, nieuwe ideeën omzetten naar activiteiten en de stand van zaken m.b.t. de bijdragen van Initiatiefrijk de Wolden en overige fondsen.

o de Kolonie: (actie Sjoerd)

* het aanbrengen van zonnepanelen

* de aanbouw voor het opruimen van de materialen vergroten

* de toegangsdeuren elektrisch bedienbaar maken

o Het vernieuwen van het sportveldje aan de Schoolstraat (actie Edwin)

o Met de leerlingen van groep 7 en 8 in gesprek om ideeën te realiseren (actie Johnny)

o Klootschieten, wandel-, fiets- en speurtochten organiseren (actie Edwin en Sjoerd)

o Jaarlijkse ontmoetingsavond organiseren tussen inwoners, bedrijven en ondernemers (actie Anja en Jan Roelof)

9. Financiën.

10. Rondvraag.

11. Communicatie naar onze ‘achterban’.

12. Vaststellen volgende vergadering.