Skip to Content

Speel en IJsboerderij

ALLE DAGEN OPEN 

Onze wintertijd is voorbij… we hebben het voorjaar in de bol en zijn weer lekker alle dagen open! Kom je lekker spelen in de vakantie? Ook bij minder mooi weer kun je je uren vermaken in onze verwarmde speelschuur!
Team De Drentse Koe

www.drentsekoe.nl

SNOEIHOUT INLEVEREN VOOR HET PAASVUUR.

Ook dit jaar is er weer een Paasvuur op 16 april 2017 om 20.00 uur. (Eerste Paasdag) op het land van de fam. Huizingh achter de Karstenhoeve. Het paasvuur wordt mogelijk gemaakt door medewerking van Loonbedrijf Kleis. (meer…)

Vrouwen van nu Oosteinde

verslag Bijeenkomst van 15 februari 2017

Rieka opende de avond door uitleg te geven over de Doe-Avond en heette de gastsprekers van vanavond van harte welkom. Onze kennis van de verkeersregels en hoe goed we op de hoogte zijn van veranderingen in het verkeer werd later op de avond getest.
Eerst volgde het verslag van de vorige bijeenkomst en kwamen alle mededelingen en ingekomen post te sprake. (meer…)

NL Doet en de Karstenhoeve.

Het Oranjefonds organiseert op 10 en 11 maart 2017 weer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet stimuleert iedereen om een (dag)deel de handen uit de mouwen te steken.

Museumboerderij De Karstenhoeve heeft zich hiervoor ook aangemeld. Op zaterdag 11 maart zijn vrijwilligers welkom om te komen helpen bij verschillende klussen. (meer…)

Taxatiemiddag van antiek en curiosa

Taxatiemiddag van antiek en curiosa op zaterdag 4 maart 2017 in Museumboerderij De Karstenhoeve te Ruinerwold. Op zaterdag 4 maart 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur vindt er weer een taxatiemiddag plaats van antiek en curiosa in de Karstenhoeve, voorafgaand aan de antiek – en curiosaveiling op 1 april 2017. (meer…)

Uitslag kaarten Buurtvereniging Februari

Hierbij de uitslag van het kaarten

Klaverjassen gewonnen door Gerrit Boxum

Jokeren gewonnen door Aaltje de Leeuw (meer…)

Nog een maand,… dan kan het feest beginnen!

Toneelvereniging UDI bestaat honderd jaar. Nog een maand,… dan kan het feest beginnen! (meer…)

Notulen vergadering Belangenvereniging Oosteinde d.d. 9 januari 2017

Hierbij de notulen van de vergadering

Not verg 9 jan 2017

18 januari jaarvergadering Vrouwen van Nu Oosteinde

Onze voorzitter, Rieka Wever, heet iedereen hartelijk welkom op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Tevens wenst ze iedereen nog een goed en gezond 2017 toe. Hoe betrekkelijk dit is blijkt wel als we hierna aansluitend ons trouwe lid Aly Meijer gedenken die 6 januari jl. is overleden. Alie was al 35 jaar lid van onze vereniging en in een minuut stilte denken we aan haar. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag komen aan de orde. Ook is er een wisseling binnen het bestuur. Jeanet van den Pol neemt na zes jaar afscheid en haar plaats wordt ingenomen door Lenie Kruithof. Heel fijn dat er zo snel weer iemand gevonden is om zitting te nemen in het bestuur. Ook de voorzitter, Rieka, heeft er drie jaar op zitten, is herkiesbaar en wordt vanavond voor een tweede termijn herkozen. (meer…)

Vrouwen van Nu Oosteinde uit eten

 

VROUWEN VAN NU OOSTEINDE  uit eten naar het Drenthe College

Donderdag 12 januari gingen we met 20 dames eten in het restaurant van het Drenthe College in Meppel.

De 1e jaars leerlingen hadden een heerlijke 4 gangen diner voor ons klaargemaakt.                                                                                  

(meer…)